Nhẫn cầu hôn

Nhẫn Halo tròn 7.1mm

24.800.000

Nhẫn Solitare tròn 6.5mm

18.000.000

0963436666

0963436666

Nhẫn Halo tròn 7.1mm

24.800.000

**** Giá sản phẩm thay đổi tùy theo trọng lượng thực tế của sản phẩm. Vui lòng gọi 1900636526 để được hỗ trợ