Nhẫn

Nhẫn kim cương Mỹ Full Emerald

Nhẫn kim cương Mỹ Full 3.0mm

Nhẫn kim cương Mỹ mix shape

Nhẫn kim cương Mỹ mix shape full

Nhẫn kim cương Mỹ V Baguette

Nhẫn kim cương mỹ mix viên T2156

12.500.000

Nhẫn kim cương Mỹ xích 0.9cm

0963436666

0963436666

Nhẫn kim cương Mỹ Full Emerald

**** Giá sản phẩm thay đổi tùy theo trọng lượng thực tế của sản phẩm. Vui lòng gọi 1900636526 để được hỗ trợ