Trang sức kim cương Mỹ

Bông mix viên 3-3.5mm

11.000.000

Lắc tay kim cương Mỹ full 2mm

Lắc tay kim cương Mỹ full 3.6mm

Lắc tay kim cương Mỹ full Emerald

Lắc tay kim cương Mỹ full Marquise

Lắc tay kim cương Mỹ full Pear

Lắc tay kim cương Mỹ mix shape

Lắc tay mix shape 3x5mm

36.000.000

Nhẫn kim cương Mỹ Full Emerald

Nhẫn kim cương Mỹ Full 3.0mm

Nhẫn kim cương Mỹ mix shape

Nhẫn kim cương Mỹ mix shape full

0963436666

0963436666

Bông mix viên 3-3.5mm

11.000.000

**** Giá sản phẩm thay đổi tùy theo trọng lượng thực tế của sản phẩm. Vui lòng gọi 1900636526 để được hỗ trợ